บริษัท เดอะกลอรีเวิลด์วีซ่า จำกัด เราให้บริการขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียโดยเฉพาะ ในราคาถูกสุดๆ เพียง 3,000 บาท บริการรับยื่น วีซ่าออสเตรเลีย ช่วยกรอกแบบฟอร์มวีซ่า จัดเตรียมเอกสาร ใช้เทคนิคพิเศษแบบการขอวีซ่าอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน จัดทำเอกสารมาตรฐาน เดียวกับอเมริกา วิเคราะจุดอ่อนของลูกค้าแก้ไขให้ลูกค้ามีโปรไฟล์เป็นธรรมชาติ ง่ายต่อการตัดสินใจอนุมัติวีซ่า ลองโทรเข้ามาคุยแล้วจะรู้ว่า ชั้นเชิงในการขอวีซ่ามันต่างกัน ไม่ใช่แค่กรอกให้ลูกค้าอย่างเดียวใครๆ ก็ทำได้ แต่การทำให้ลูกค้าผ่านการอนุมัติวีซ่า คือความภาคภูมิใจของเรา ขอให้เราได้รับใช้คุณ เราจะทำทุกวิธีเพื่อให้ลูกค้าได้รับการอณุมัติวีซ่า รับรองผล 100เปอร์เซนต์ ด้วยประสบการณ์ กว่า 15 ปีในงานด้านขอวีซ่า ให้คำแนะนำแบบครบวงจร และตรวจเช็คเอกสารอย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ที่สำคัญเอกสารตัวใหนที่เป็นปัญหากับลูกค้า เราช่วยได้ ดำเนินงานโดยทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์มายาวนานเชี่ยวชาญทางด้านวีซ่าออสเตรเลียโดยเฉพาะเรื่องวีซ่าเราคือที่1 มีทีมงานที่เป็น เจ้าของภาษาคอยดูแลจึงทำให้มั้นใจได้ว่าเอกสารถูกต้อง

สิ่งที่ลูกค้าจะได้

 1. ทำเอกสารของท่านด้วยเทคนิคขั้นเทพหายห่วง
 2. มีชุดคำถามคำตอบที่จะต้องเจอเวลาเจ้าหน้าที่ถาม
 3. ลูกค้าไม่ต้องทำอะไรเลยเราทำให้ทั้งหมด คุณไม่ต้องโชว์ตัว แค่ไปสแกนใบหน้าอย่างเดียว สะดวกสบาย จะไปทำเองให้ปวดหัวทำไม
 4. จัดทำเอกสารด้วยความรวดเร็ว ใช้เลาไม่เกิน 7 วันวีซ่าอณุมัติ ติดต่อเราได้ตลอด 24ชั่วโมง

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า ( ไม่จำเป็นต้องแปลเอกสาร ทำให้ค่าใช้จ่ายไม่บานปลาย ทุกเคสเราทำให้ด่วนที่สุด ราคาเดียว 3,000 ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพราะลูกค้าทุกคนคือคนสำคัญ )
หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาทุกหน้า หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย

 • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท), ทะเบียนการค้า, ใบเสียภาษีต่างๆ ถ้ามี
 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการเงินใช้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ส่วนตัวหรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือ บัญชีออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมสมุด (ตัวจริง)
 • สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
 • เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)
 • เอกสารหลักทรัพย์ ที่มีทุกอย่าง เช่น ใบหุ้น, พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมทรัพย์, โฉนดบ้านและที่ดิน ถ้ามี

ค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า
หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาทุกหน้า หากมีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย
ค่าบริการ 3,000 ค่าธรรมเนียมวีซ่า 4,000 รวม 7,000 บาทต่อท่าน ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม VFS ที่ลูกค้าต้องจ่ายเองในวันไปสแกนใบหน้า
อีกท่านละ 800 บาท ใช้เวลาไม่เกิน 7 วันในการอณุมัติวีซ่า